Close

Javadan boshlang’ich darslar(87)

01 – JDKni o’rnatish va sistemaga nastroyka qilish
02 – Eclipse IDE ni yuklash va o’rnatish
03 – NetBeans IDE ni yuklash va o’rnatish
04 – O’zgaruvchilar
05 – Klaviaturadan o’qish
06 – Oddiy kalkulyator
07 – Arifmetik amallar
08 – Increment va dekrement
09 – if operatori
10 – Mantiqiy operatorlar
11 – Shartli ifoda
12 – switch
13 – Bloklar (scope{})
14 – for takrorlanish operatori
15 – while (takrorlanish operatori)
16 – do-while(takrorlanish operatori)
17 – continue va break (takrorlanish operatorlari)
18 – Tub sonlar 1
19 – Tub sonlar 2
20 – O’rtacha qiymat hisoblash
21 – Boshqa klas yaratish va undan foydalanish
22 – Boshqa klasda parametrli usul yaratish
23 – Klas o’zgaruvchisi va metodlari
24 – Konstruktor yozish va undan foydalanish
25 – Math klassi (ba’zi matematik amallar)
26 – Tasodifiy son olish (Random)
27 – Massivlar (e’lon qilish va foydalanish)
28 – Massivlar(boshlang’ich qiymat, yig’indi)
29 – Massivdan qidirilgan qiymat indeksini topish
30 – Massivlar(katta kichik qiymatlar indeksini topish)
31 – O’rin almashtirish
32 – Massiv elementlari qiymatlarini saralash
33 – Kuchaytirilgan For Sikli
34 – Usullarda massivlar
35 – Ko’p o’lchovli massivlar
36 – Ko’p o’lchovli massiv uchun jadval
37 – O’zgaruvchi miqdorli argumenetlar
38 – Vaqtni belgilangan formatda chiqarish
39 – Vaqt 2 hil formatda
40 – public, private, this
41 – Bir nechta konstruktorlar
42 – O’rnatish va olish metodlari
43 – Konstruktorlar yordamida obektlar qurish1
44 – toString() metodi
45 – composition
46 – enumeration
47 – static
48 – final
49 – inheritance
50 – GUI
51 – JFrame bilan Foydalanuvchi Grafik Muhiti
52 – Hodisa tutish-1
53 – Hodisa tutish-2
54 – Hodisa tutish-3
55 – Polimofizm -1
56 – Polimofizm – 2
57 – override, overload, abstract
58 – abstract-concrete (davomi)
59 – Obektlarni tutuvchi klass
60 – Turli obektlarni tutuvchi klass
61 – Oddiy polimorfik dastur
62 – JButton(Tugma)
63 – JButton(Tugma)
64 – JCheckBox
65 – JCheckBox
66 – JRadioButton
67 – JRadioButton
68 – JComboBox
69 – JComboBox
70 – JList
71 – JList
72 – JList(MultipleSelection)
73 – JList(MultipleSelection)
74 – Sichqoncha
75 – Sichqoncha
76 – Sichqoncha
77 – Adapter Class
78 – File Class
79 – Fayl ochish (yaratish)
80 – Faylga yozish
81 – Fayldan o’qish
82 – Istisno (exception) larni ushlash
83 – FlowLayout
84 – Javada Grafika (chizish 1)
85 – Rang tanlash muloqot oynasi
86 – Javada Grafika (chizish 2)
87 – Ohirgi dars
(29,711 marta o'qilgan, bugun 1 marta o'qildi)
© 2022 Dasturchi.Uz | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: