Close
java

Javada Set

Set ham to’plam (collection) u ham o’zida takror(dublicate) bo’lmagan( takror(dublicate)dan faqat bittasini saqlaydi) ma’lumotlarni saqlaydi. Set interfeys(interface) bo’lib undan TreeSet, HashSet, LinkedHashSet, Abstract klasslari Set’dan implement oladi. Ular bilan tanishib chiqsak.

HashSet

HashSet ning iyerarxiyasi

hashset

HashSet Set’dan implement oladi. U o’zida null qiymatni saqlashga ruxsat beradi. Bu klass sinxron emas.

1.     Hashset ma’lumotlarni tasodifiy tartibda qaytaradi

2.     HashSet takror (dublicate) ma’lumotlarni o’zida saqlamaydi

3.     HashSet null qiymatlarni ham saqlashi mumkin, lekin faqat bitta null qiymatni qaytaradi.

4.     HashSet sinxron emas

HashSetga misol:

 1. import java.util.HashSet;
 2.  
 3. public class HashSetExample {
 4.  
 5. public static void main(String args[]) {
 6.  
 7. // HashSet declaration
 8.  
 9. HashSet<String> hset = new HashSet<String>(); // Adding elements to the HashSet hset.add("Apple");
 10.  
 11. hset.add("Mango");
 12.  
 13. hset.add("Grapes");
 14.  
 15. hset.add("Orange");
 16.  
 17. hset.add("Fig"); //Addition of duplicate elements
 18.  
 19. hset.add("Apple");
 20.  
 21. hset.add("Mango"); //Addition of null values
 22.  
 23. hset.add(null);
 24.  
 25. hset.add(null); //Displaying HashSet elements
 26.  
 27. System.out.println(hset);
 28.  
 29. }
 30.  
 31. }

Ekranda:

[null, Mango, Grapes, Apple, Orange, Fig]

Ko’rib turganingizdek ekranda bitta null qiymat va barcha takror elementlardan faqat bittasini o’zida saqlayapti.

HashSet’da ishlovchi ba’zi bir funksiyalar bilan tanishib chiqsak

Hamma elementlarni o’chirib tashlashga doir misol:

 1. import java.util.HashSet;
 2.  
 3. class EmptyHashSetExample{
 4.  
 5. public static void main(String[] args) { // Create a HashSet
 6.  
 7. HashSet<String> hset = new HashSet<String>(); //add elements to HashSet
 8.  
 9. hset.add("Element1");
 10.  
 11. hset.add("Element2");
 12.  
 13. hset.add("Element3");
 14.  
 15. hset.add("Element4");
 16.  
 17. hset.add("Element5");
 18.  
 19. System.out.println("Oldin: HashSet contains: "+ hset);
 20.  
 21. hset.clear(); // Display HashSet content again
 22.  
 23. System.out.println("Keyin: HashSet contains: "+ hset);
 24. }
 25. }

Ekranda:

Oldin: HashSet contains: [Element1, Element2, Element3, Element4, Element5]

Keyin: HashSet contains: []

HashSet ni massivga  o’girish (convert) ga misol:

 1. import java.util.HashSet;
 2.  
 3. class ConvertHashSettoArray{
 4.  
 5. public static void main(String[] args) {
 6.  
 7. // Create a HashSet
 8.  
 9. HashSet<String> hset = new HashSet<String>(); //add elements to HashSet
 10.  
 11. hset.add("Element1");
 12.  
 13. hset.add("Element2");
 14.  
 15. hset.add("Element3");
 16.  
 17. hset.add("Element4"); // Displaying HashSet elements
 18.  
 19. System.out.println("HashSet contains: "+ hset); // Creating an Array
 20.  
 21. String[] array = new String[hset.size()]; hset.toArray(array); // Displaying Array elements System.out.println("Array elements: ");
 22.  
 23. for(String temp : array){ System.out.println(temp);
 24. }
 25. }
 26. }

Ekranda:

HashSet contains: [Element1, Element2, Element3, Element4]

Array elements:

Element1

Element2

Element3

Element4

Hashset’ni ArrayList’ga o’girish(convert) :

 1. import java.util.HashSet;import java.util.List;import java.util.ArrayList;
 2.  
 3. class ConvertHashSetToArrayList{
 4.  
 5. public static void main(String[] args) { // Create a HashSet
 6.  
 7. HashSet<String> hset = new HashSet<String>(); //add elements to HashSet
 8.  
 9. hset.add("Steve");
 10.  
 11. hset.add("Matt");
 12.  
 13. hset.add("Govinda");
 14.  
 15. hset.add("John");
 16.  
 17. hset.add("Tommy"); // Displaying HashSet elements
 18.  
 19. System.out.println("HashSet contains: "+ hset); // Creating a List of HashSet elements
 20.  
 21. List<String> list = new ArrayList<String>(hset); // Displaying ArrayList elements System.out.println("ArrayList contains: "+ list); }}

Ekranda

HashSet contains: [Tommy, Matt, Steve, Govinda, John]ArrayList

contains: [Tommy, Matt, Steve, Govinda, John]

TreeSet

TreeSet ham deyarli HashSetga o’xshab ketadi. Ba’zi bir hususiyatlari bilan ular bir biridan farq qiladi. Ya’ni TreeSet elemetlarni saralab qaytaradi HashSet esa saralamay, TreeSet null qiymatni saqlamaydi HashSet esa saqlaydi. TreeSet sinxron emas.

treeset

TreeSet<String> tset = new TreeSet<String>();//treeSet ni e’lon qilinish

TreeSet ga misol:

 1. import java.util.TreeSet;
 2.  
 3. public class TreeSetExample {
 4.  
 5. public static void main(String args[]) { // TreeSet of String Type
 6.  
 7. TreeSet<String> tset = new TreeSet<String>(); // Adding elements to TreeSet<String> tset.add("ABC");
 8.  
 9. tset.add("String");
 10.  
 11. tset.add("Test");
 12.  
 13. tset.add("Pen");
 14.  
 15. tset.add("Ink");
 16.  
 17. tset.add("Jack"); //Displaying TreeSet
 18.  
 19. System.out.println(tset); // TreeSet of Integer Type
 20.  
 21. TreeSet<Integer> tset2 = new TreeSet<Integer>(); // Adding elements to TreeSet<Integer> tset2.add(88);
 22.  
 23. tset2.add(7);
 24.  
 25. tset2.add(101);
 26.  
 27. tset2.add(0);
 28.  
 29. tset2.add(3);
 30.  
 31. tset2.add(222);
 32. System.out.println(tset2); } }

Ekranda:

[ABC, Ink, Jack, Pen, String, Test]

[0, 3, 7, 88, 101, 222]

Hashset va TreeSet orasidagi ba’zi bir faqlar

Hashset va TreeSet orasidagi ba’zi bir faqlar

1.     Hashset da remove, add contains, size lar TreeSet ga nisbatan ancha tezroq bajariladi. Hashset da bu jarayonlarni bajarilishi vaqti hashsetni bajarilish vaqtiga teng Treeset da esa vaqt log(n) ga teng.

2.     HashSet elementlarni tartib bilan saqalamaydi Treeset esa elementarni saralab sqalaydi.

O’xshashliklari

1.     HashSet ham Treeset ham takror ma’lumotlarni saqlamaydi

2.     Agar siz Setni elementlarini saralashni hohlasangiz Hashsetni Treesetga convert qilishingiz kerak.

3.     Ikkala klass ham sinxron emas

LinkedHashSet

Yuqoridagi ma’ruzalarimizda HashSet va TreeSet lar bilan tanishib o’tdik. LinkedHashSet ham Set’dan implement oladi va HashSet va TreeSet larga juda o’xshab ketadi.

linkedhashset

1.     HashSet elementlari kiritilish tartibi bilan saqlamaydi

2.     TreeSort esa elementlari saralab saqlaydi

3.     LinkedHashSet esa elementlarni kiritilish tartibi bilan saqlaydi

 1. import java.util.LinkedHashSet;
 2.  
 3. public class LinkedHashSetExample {
 4.  
 5. public static void main(String args[]) {
 6.  
 7. // LinkedHashSet of String Type
 8.  
 9. LinkedHashSet<String> lhset = new LinkedHashSet<String>(); // Adding elements to the LinkedHashSet lhset.add("Z");
 10.  
 11. lhset.add("PQ");
 12.  
 13. lhset.add("N");
 14.  
 15. lhset.add("O");
 16.  
 17. lhset.add("KK");
 18.  
 19. lhset.add("FGH");
 20.  
 21. System.out.println(lhset); // LinkedHashSet of Integer Type
 22.  
 23. LinkedHashSet<Integer> lhset2 = new LinkedHashSet<Integer>(); // Adding elements lhset2.add(99);
 24.  
 25. lhset2.add(7);
 26.  
 27. lhset2.add(0);
 28.  
 29. lhset2.add(67);
 30.  
 31. lhset2.add(89);
 32.  
 33. lhset2.add(66);
 34.  
 35. System.out.println(lhset2); }}

Ekaranda:

[Z, PQ, N, O, KK, FGH]

[99, 7, 0, 67, 89, 66]

Ko’rib turganingizdek elementlarni saqlash tartibida qaytaryapti(ekranga chiqaryapti).

 

G'ayratjon Rayimjonov
G'ayratjon Rayimjonov

G'ayratjon Rayimjonovning so'nngi maqolalari (hammasini ko'rish)

(1,468 marta o'qilgan, bugun 2 marta o'qildi)

O'xshash maqolalar:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2022 Dasturchi.Uz | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: