Close
java

Solishtirish operatori

Java dasturlash tilida eng ko’p ishlatilardigan operatorlar:

 • solishtirish operatorlari
 • mantiqiy operatorlari
 • o‘zlashtirish operatori

Solishtirish operatori

Ikki operatorni bir-biri bilan solishtirishda ishlatiladi. Odatda, solishtirish operatorlar, shart berish operatori(if) va sikl(while, for) amallari bilan ishlatiladi.

Bu operatorlar ikki xil natija qaytarishi mumkin: true yoki false

Java dasturlash tilida quyidagi solishtirish operatorlari mavjud:

== -> teng

!= -> teng emas

> -> katta

< -> kichik

>= -> katta yokiy teng

<= -> kichik yokiy teng

 1. public class CompareOperators {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4.  
 5. int a = 3;
 6.  
 7. int b = 6;
 8.  
 9. boolean c;
 10.  
 11. c = (a==b);
 12.  
 13. System.out.println(c);
 14.  
 15. }
 16.  
 17. }// false

int tipida a va b sonlariga 3 va 6 sonlarini o’zlashtirdik, boolean tipida c ni yaratdik. a va b sonlarini solishtirish operatori yordamida (a==b) solishtirdik, solishtirishimiz natijasida biz true yoki false qiymatini olamiz. Demak 3 va 6 sonlari bir biriga teng emas. Natijada biz false qiymatini olamiz va u qiymatni c ga o’zlashtirib qo’ydik. Ekranda false qiymati chiqdi.

Mantiqiy operatorlar.

Mantiqiy operatorlar natijasi true yoki false bo‘lgan operandlar ustida amalga oshiriladi. Bu operatorlar quyidagilardan iborat.

&&(&) – mantiqiy VA(AND).

||(|) – mantiqiy YOKI(OR).

^ – mantiqiy XOR(YOKI inkori)

! – mantiqiy YO‘Q(NOT)

|| – qisqartirilgan YOKI(OR)

&& – qisqartirilgan VA(AND)

Yuqoridagi operatorlar orqali ikki operand qiymatni solishtiramiz:

d

Shu opratorlarga oid misol ko’ramiz:

 1. public class CompareOperators {
 2.  
 3. public static void main(String[] args) {
 4.  
 5. boolean a = true;
 6.  
 7. boolean b = false;
 8.  
 9. boolean c, d, e, f;
 10.  
 11. c = a & b;
 12.  
 13. d = a | b;
 14.  
 15. e = a ^ b;
 16.  
 17. f = !a;
 18.  
 19. System.out.println("a&b = " + c);
 20.  
 21. System.out.println("a|b = " + d);
 22.  
 23. System.out.println("a^b = " + e);
 24.  
 25. System.out.println("!a = " + c);
 26.  
 27. }
 28.  
 29. }
 30.  
 31. //a&b = false
 32.  
 33. //a|b = true
 34.  
 35. //a^b = true
 36.  
 37. //!a = false

O‘zlashtirish operatori.

O’zlashtirish operatori tenglik(=) bilan ifodalanadi. Yuqorida ko’rgan misolimizga qaraydigan bo’lsak,  c =(a==b) ifoda a va b ni tekshirganimizdan chiqqan qiymatni c ga o’zlashtiryapmiz.

Hulosa qilib shuni aytish mumkunki, o’zlashtirish bilan solishtirish operatorlari farqi

(==) bo’lsa solishtirish

(=) bo’lsa o’zlashtirish bo’ladi.

G'ayratjon Rayimjonov
G'ayratjon Rayimjonov

G'ayratjon Rayimjonovning so'nngi maqolalari (hammasini ko'rish)

(3,557 marta o'qilgan, bugun 2 marta o'qildi)

O'xshash maqolalar:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2022 Dasturchi.Uz | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: