Close
microsoft-word-2013

Word 2013 – O’n birinchi dars

Satr bo’limi – Oltinchi qism

9. Oraliq (Интервал)word-6-000

Qatorlar orasidagi masofani Oraliq (1) amali yordamida o’zgartirish mumkin.

004

Oraliq masofa bir birlik bo’lgandan matn ko’rinishi quyidagicha bo’ladi:

002

Oraliq masofa ikki birlik bo’lgandan matn ko’rinishi quyidagicha bo’ladi:

003

Satr oraliqlaridagi masofani o’zgartirish uchun Satr oldidan oraliq qo’shish (Добавить интервал перед абзацем), Satrdan keyin oraliqni yo’qotish (Удалить интервал после абзаца) amallaridan (3) foydalaniladi. Quyida keltirilgan misolda Andijon viloyati matnli satrdan keyingi oraliq 6 pt, Buxoro viloyati matnli satrdan avvalgi masofa 12 pt, satrdan keyingi masofa 0 pt, Andijon viloyatidagi tuman nomlari uchun satr oraliq masofalari 1 birlik, Buxoro viloyatlari nomlari uchun esa 2 birlik tanlangan. Ya’ni, Andijon viloyati bilan Andijon tumani satrlari oralig’i 6 pt, Andijon tumani va Asaka tumani satrlari oralig’i 1 birlik, Ulug’nor tumani va Buxoro viloyati satrlari oralig’i 12 pt, Buxoro viloyati va Olot tumani satrlari oralig’i 0 pt, Olot tumani va Buxoro tumani satrlari oralig’i esa 2 birlikni tashkil etadi.

005

Oraliq masofalarni quyidagi menyudan (2) ham o’zgartirish mumkin:

004

 

006

(1,524 marta o'qilgan, bugun 1 marta o'qildi)

O'xshash maqolalar:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2022 Dasturchi.Uz | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: