Close
flow chart diagram

3. Saralash algoritmlari(Bubble sort).

Bugungi ma`ruzamiz mavzusi saralash algoritmlarining eng sodda turi bo`lmish “Bubble sort”ga bag`ishlanadi. Bu mavzuni tushunib olish unchalik qiyin emas. Shunchaki diqqat bo`lsa bo`lgani. Demak, boshladik…

“Bubble sort” bu eng sodda, ketma-ketlikdagi har bir sonni boshqa sonlar bilan solishtirishga, asoslangan algoritm hisoblanadi. Unda solishtirish natijasida son noto`g`ri o`rinda turganligi aniqlansa, son o`rni almashtiriladi. Bu jarayon almashtirish kerak bo`lmay qolguncha davom etadi, ya`ni kerakli ketma-ketlikka kelguncha. Bu jarayonni to`liqroq tushunish uchun quyidagi rasmdan foydalanamiz:

 

bubblesort

 

“Bubble sort” eng ko`p vaqt talab qiluvchi saralash algoritmi hisoblanadi. Chunki unda n ta element uchun takrorlanishlar soni n*n ga teng. Bu, n kichik son bo`lsa unchalik sezilmaydi. Sababi, hozirgi zamonaviy kompyuterlar uchun bu takrorlanish soni qiyinchilik tug`dirmaydi. Ammo butun boshli ma`lumotlar bazasidagi ma`lumotlarni saralash talab etilsachi? Albatta vaqtdan yutqazamiz. Ammo, bu algoritm saralash algoritmlarini tushunib olish uchun ilk qadam hisoblanadi. Endi esa, bu algoritmlani kodga o`giramiz:

1-usul funksiyalar yordamida yoziladi.

public class BubbleSort {
 
  public static void bubble_srt(int massiv[]) {// funksiyamizga saralash uchun saralanmagan bir o`lchamli massiv kiritiladi
    int n = massiv.length;
    int k;
    for (int m = n; m >= 0; m--) {
      for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        k = i + 1;
        if (massiv[i] > massiv[k]) {
          almashtirish(i, k, massiv);//almashtirish uchun alohida funksiya
        }
      }
      chiqarish(massiv);//chop etish uchun alohida funksiya
    }
  }
 
  private static void almashtirish(int i, int j, int[] massiv) {
 
    int temp;
    temp = massiv[i];
    massiv[i] = massiv[j];
    massiv[j] = temp;
  }
 
  private static void chiqarish(int[] input) {
 
    for (int i = 0; i < input.length; i++) {
      System.out.print(input[i] + ", ");
    }
    System.out.println("\n");
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    int[] saralanmagan = { 4, 2, 9, 6, 23, 12, 34, 0, 1 };
    bubble_srt(saralanmagan);
 
  }
}

2-usul esa faqat main funksiyaning ichida yozishga asoslangan.

public class BubbleSort {
 
	public static void main(String[] args) {
		int[] massiv = { 4, 2, 9, 6, 23, 12, 34, 0, 1 };
		int n = massiv.length;
		int k;
		for (int m = n; m >= 0; m--) {
			for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
				k = i + 1;
				if (massiv[i] > massiv[k]) {
					int temp;
					temp = massiv[i];
					massiv[i] = massiv[k];
					massiv[k] = temp;
 
				}
			}
			for (int i = 0; i < massiv.length; i++) {
				System.out.print(massiv[i] + ", ");
			}
			System.out.println("\n");
 
		}
 
	}
 
}

Chiqariluvchi natijamiz esa:

2, 4, 6, 9, 12, 23, 0, 1, 34, // 1-qadam.

2, 4, 6, 9, 12, 0, 1, 23, 34, //2-qadam.

2, 4, 6, 9, 0, 1, 12, 23, 34,//3-qadam.

2, 4, 6, 0, 1, 9, 12, 23, 34,//4-qadam.

2, 4, 0, 1, 6, 9, 12, 23, 34,//5-qadam.

2, 0, 1, 4, 6, 9, 12, 23, 34,//6-qadam.

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 34, //7-qadam.

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 34, //8-qadam.

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 34,//9-qadam.

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 34, // saralangan holdagi massiv.

(6,793 marta o'qilgan, bugun 1 marta o'qildi)

O'xshash maqolalar:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2022 Dasturchi.Uz | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: